Uzupełnij pola do edycji i kliknij OBLICZ
Powierzchnia ogrzewana  
Wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło   W/m²
Roczne wykorzystanie pełnej mocy   h
Normatywne zużycie ciepłej wody   l/os.
Ilość osób stale mieszkających w obiekcie os.
Obliczone zapotrzebowanie na moc do ogrzewania kW 10,000
Roczne zużycie ciepłej wody l 54 750
Roczne zużycie energii do ogrzania ciepłej wody kWh 2 547
Roczne zużycie energii na ogrzewanie kWh 23 000
Całkowite roczne zużycie energii kWh 25 547

Porównanie rocznych kosztów eksploatacji systemów grzewczych
Rodzaj urządzenia grzewczego Gruntowa pompa ciepła NIBE Powietrzna pompa ciepła NIBE Kocioł gazowy na gaz ziemny Kocioł gazowy na gaz płynny Kocioł olejowy Kocioł elektryczny
Sprawność systemu grzewczego/COP
Roczne koszty ogrzewania c.w.u. obiektu [PLN] 3 0664 2586 65211 42911 59216 135

     

Porównanie rocznych kosztów eksploatacji systemów grzewczych - Wykres

Wykres kosztów zakumulowanych/okres zwrotu

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, Infolinia: 0801 003 066, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl